GF TECHNOLOGIC

SANITAČNÍ STANICE

Sanitační stanice, nebo také CIP stanice se používají k sanitaci zařízení v pivovaru, a to jak na jednotlivé nádoby (ck tanky, ležácké tanky, přetlačné tanky atd.), tak i na pivní rozvody, hadice a jiné příslušenství. 

Sanitační stanice mohou být mobilní nebo stacionární s rozvodem nerez sanitačního potrubí po pivovaru.

 

 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SANITAČNÍ STANICE

STANDARDNÍ ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ SANITAČNÍ STANICE